Privacy Policy

Privacyverklaring RB Auto Onderdelen
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RB Auto Onderdelen (rbautoparts.nl rbautoparts.be) . acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RB Auto Onderdelen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-02-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• Naam en Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres

Registreren
 Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. (koeriers bedrijven)

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert


Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal five jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
RB auto onderdelen
Grote Hout of Koningsweg 279 1951GX Velsen Noord
tel. +31685531037
e-mail: info@rbautoparts.nl
e-mail 2: rbautoonderdelen@gmai.com

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klarna achteraf betalen:

Legal and data protection

When adding Klarna Payments to your site, you need to consider

  • Data protection and data sharing aspects
  • T&C information

Please seek legal advice to ensure compliance with applicable regulations.

Customer Data Sharing

National and EU rules such as the GDPR sets certain limits to how and when you may share customer-identifying information with Klarna.

If you share personal data with Klarna you need to explain this in your privacy notice and link to Klarna’s privacy notice there. Below is an example of what that could look like in your existing privacy notice (the specific data categories transferred to be added, and text to be translated into your local language):

Draft privacy notice text (all markets except Switzerland)

“In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice .”

Draft privacy notice text (Switzerland only)

In Switzerland, Klarna offers its services together with its subsidiary Billpay. If you share personal data with Klarna and Billpay you need to explain this in your privacy notice and link to Klarna’s and Billpay’s local privacy notices there. Below is an example of what that could look like in your existing privacy notice (the specific data categories transferred to be added, and text to be translated into your local language):

Billpay’s/Klarna’s payment options: In order to be able to offer you Klarna’s payment options and to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna and Billpay. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna’s (de , fr , it or en versions) and Billpay’s (de , fr , it or en versions) privacy notices.

Terms and conditions

Ensure that your terms and conditions reflect your cooperation with Klarna, and that you comply with applicable laws.

Shipping Policy Nederland Deze Shipping Policy geldt voor de bezorging en het afhalen van goederen en services aan Klanten binnen Nederland. Klarna behoudt het recht om zonodig de policy aan te passen en zal de Winkelier hiervan minimaal 1 maand voor de veranderingen effect hebben, van op de hoogte brengen. 1. Algemene vereisten De Winkelier zal zijn verkochte goederen of diensten afleveren op de in sectie 2, 3 of 4 beschreven manier. De Winkelier moet Klarna’s verzoek om informatie over een bepaalde transactie of Vordering binnen 24 uur beantwoorden. Dit geldt voor alle dagen waarop een Winkelier actief is, onder andere met het versturen van goederen en/of activeren van Vorderingen. De Winkelier zal Klarna zijn meest recente contactgegevens doorgeven (e-mailadres) voor zulke risico gerelateerde vragen. De Winkelier zal goederen niet versturen of afgeven als hij geïnformeerd is dat een bepaalde Vordering een hoog risico heeft volgens Klarna’s veiligheidscontroles. De Winkelier zal informatie, gerelateerd aan de bezorging/afgifte (trackingnummer, bewijs van bezorging, autorisatie en identificatie door een derde partij) van goederen, minimaal zes maanden (6) opslaan en op verzoek aan Klarna beschikbaar stellen. 2. Bezorging door een extern bedrijf De volgende regels zullen worden gevolgd als er gebruik wordt gemaakt van een externe bezorgdienst (bijv. DHL): 1. De goederen zullen worden verzonden met een track and trace, met de mogelijkheid om de goederen online te volgen naar de persoon en het afleveradres die door Klarna zijn goedgekeurd toen de order werd geplaatst. 2. Het trackingnummer zal aan Klarna worden verstrekt met de activering van de Vordering of, als dit niet mogelijk is, na een verzoek van Klarna. 3. De gebruikte bezorgdienst zal de volgende controles uitvoeren Thuisbezorging: De goederen zullen niet aan een ander persoon of op een ander afleveradres worden uitgegeven dan door Klarna is goedgekeurd. Aflevering aan personen waarvan kan worden aangenomen dat ze voor de geadresseerde gemachtigd zijn, zijn toegelaten (bijvoorbeeld familie wonend op hetzelfde adres). De bezorgdienst zorgt voor een bewijs van aflevering, waarop de datum en tijd van de bezorging staan en de naam van de ontvanger. Voor bestellingen van meer dan 200 EUR is een handtekening vereist. Bemande ophaalpunten (bijv. Pakjegemak/Kiala): Als de goederen niet konden worden bezorgd of als de klant ervoor heeft gekozen om het product af te halen zullen de goederen worden verzonden naar het afhaalpunt van de bezorgdienst dat het dichts bij het goedgekeurde adres ligt (de eerste twee cijfers van de postcode van het afhaalpunt moeten hetzelfde zijn als de door Klarna goedgekeurde postcode) of binnen een straal van 10 km van dit adres. De bezorgdienst dient ervoor te zorgen dat het ID van de geadresseerde en de persoon die de goederen ophaalt (als dit een ander persoon is) gecontroleerd worden. Het afhaalpunt heeft een bewijs van aflevering met daarop de datum en tijd van de afgifte, de naam van de geadresseerde en, indien van toepassing, de gemachtigde persoon en de handtekening van de persoon die de spullen komt ophalen. Onbemande ophaalpunten (bijv. Pakketautomaat): Bezorging naar een onbemand ophaalpunt is alleen mogelijk als Klarna de bezorging naar een secundair adres toestaat en dit adres is goedgekeurd door Klarna. Op verzoek van Klarna zal de Winkelier informatie geven over het telefoonnummer – en indien mogelijk de eigenaar van het telefoonnummer – waarnaar de PIN-code is gestuurd. 4. De Winkelier zal op verzoek van Klarna – waar mogelijk – de bezorgdienst vragen om een bezorging te stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging. 5. Om de administratieve werkzaamheden van een Winkelier te beperken, mag de Winkelier Klarna machtigen om informatie direct van de bezorgdienst op te vragen of om de bezorgdienst te vragen een bepaalde bezorging te stoppen. 3. Bezorging met een eigen bezorgdienst De volgende regels zullen in acht worden genomen als een Winkelier zijn eigen bezorgdienst gebruikt: 1. De goederen zullen worden verstuurd aan een adres dat door Klarna is goedgekeurd ten tijde van de bestelling. 2. De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van bezorging heeft, waarop de datum en tijd van de bezorging en de naam en handtekening van de ontvanger staan. 3. De Winkelier zal op verzoek van Klarna de bezorging stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging. 4. Ophalen in fysieke winkels De volgende regels zullen in acht worden genomen als goederen worden uitgegeven in fysieke winkels: 1. De goederen worden alleen afgegeven aan de klant of een persoon die hier door de klant toe gemachtigd is. De machtiging zal worden opgemaakt en opgeslagen. 2. De Winkelier zal de ID-kaart controleren van zowel de klant als de persoon aan wie de goederen worden meegegeven. 3. De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van uitgifte heeft, waarop het volgende staat: De datum en tijd van de afgifte, de opgehaalde goederen, prijzen, de naam van de klant en, indien van toepassing, naam, telefoonnummer en handtekening van de gemachtigde persoon aan wie de goederen zijn meegegeven.

Facebook
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Cookiepolicy - Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Advertentienetwerken
Wij maken geen gebruik van advertentienetwerken.

Onze andere webwinkels:

automot.nl

automot.be

Loading...